HAvířovská BRidžová Akademie
&  Bridžový spolek Havířov

HABRA na Velkých cenách ČR

VC Znovínu Znojmo

2023 - 33 párů - M. Melčák 1., Žylka 2., Kohutová 4., D. Vachtarčík 7.

Výsledky

2022 - 33 párů - E. Klemš 1.,Žylka 3.,Melčák 5.,Hájková-Vachtarčík 9.

Výsledky

2021 - 32 párů - L. Barnet 3.,E.Klemš 5., K.Rečičárová - D.Vachtarčík 8.

Výsledky

2020 - 33 párů - A. Pyszko - O. Kaštovský 4., Z. Tomis - A. Janas 8.

Výsledky

2019 - 45 párů - Z. Tomis - A. Janas 1., L. Kolek - M. Melčák 3.

Výsledky

2018 - 40 párů - L. Kolek - M. Melčák 2., S. Hájková - D. Vachtarčík 4.

Výsledky

2017 - 41 párů - L. Kohutová 8. místo

Výsledky

2016 - 41 párů - M. Melčák - M. Botur 2., Z. Tomis - D. Vachtarčík 8.

Výsledky

2015 - 47 párů - L. Barnet 1. místo

Výsledky

2014 - 42 párů - M. Dudková 9. místo, M. Botur 12. místo

Výsledky

2013 - 44 párů - M. Dudková 4. místo

Výsledky

2012 - 48 párů - M. Dudková 2. místo

Výsledky

2011 - 40 párů - M. Dudková 1. místo

Výsledky

2010 - 38 párů - S. Hájková 12. místo

Výsledky

2009 - 43 párů - L. Barnet - K. Žylka 12. místo

Výsledky

2008 - 29 párů - M. Kunert 18. místo

Výsledky

Tomis-Janas 1. místo

Barnet 1. místo

Dudková 1. místo

Žebříčky

Reprezentace

HABRA

zpět výsledky

Medaile na VC
VC Havířova

VC Znojma

VC Prahy

Č. Budějovice

VC Pardubic

VC Metuje

VC Trutnova

Czech Open

VC Ústí n. L.

VC Ostravy

Olomouc a ...
VC Košic

© Bridžový spolek Havířov, 2014-2024; IČO: 26585995; číslo účtu: 2300926146/2010