B R I D Ž O V Á  P Ř Í P R A V K A    2023/2024
7. kolo 27.11.2023 Počet hráčů: 18
Třída Jméno Body Skóre Zápas Počet hrajících: 12
D Alena V. 1 0 1
Montesa Andrej T. 2 2 1
Montesa Damián B.   0
D Dan 1 0 1
ZŠ 1. máje Danek K. 1 0 1
Montesa Jan K. 0 -2 1
D Jana E.   0
D Jarda   0
ZŠ Kpt. J. Karina A.   0
ZŠ Kpt. J. Kryštof U. 2 8 1
ZŠ Kpt. J. Lukáš Kl. 0 -8 1
ZŠ Kpt. J. Petra B.   0
ZŠ Kpt. J. Saša P.   0
Montesa Sebastian V. 2 2 1
D Soňa 2 6 1
Montesa Tereza B. 1 0 1
ZŠ Kpt. J. Theo C. 0 -6 1
Montesa Valérie V. 0 -2 1
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  0
CELKOVÉ POŘADÍ 1. společenské soutěže
Body Skóre Zápasy
1. Kryštof U. 12 23 6
2. Lukáš Kl. 8 -2 6
3. Sebastian V. 6 8 4
4. Valérie V. 5 2 5
5. Andrej T. 5 -2 5
6. Tereza B. 5 -4 6
7. Karina A. 4 5 4
8. Jan K. 4 1 4
9. Damián B. 4 -5 5
10. Theo C. 4 -5 5
11. Soňa 4 -9 7
12. Alena V. 3 0 4
13. Danek K. 2 -1 3
Jarda 2 2 1
Jana E. 2 -1 2
Dan 1 0 1
Petra B. 0 -2 1
Saša P. 0 -5 1