B R I D Ž O V Á   P Ř Í P R A V K A  2020/21
2. kolo 27.09.2020 Počet hráčů: 21
Třída Jméno Body Skóre Zápas Počet hrajících: 13
prima Adéla 2 2 1
U Adriana 2 2 1
prima Barča 0 -3 1
D Dan 0 -2 1
sexta Ivo 2 2 1
D Jirka   0
prima Martin D. 0 -2 1
tercie Matěj D.   0
prima Matěj Ž.   0
tercie Matyáš 2 3 1
kvarta Nikol V. 0 -3 1
prima Radek N. 2 3 1
prima Sebastián 0 -2 1
U Tonda 2 2 1
6.A Zuzka 0 -2 1
  0
  0
  0
  0
  0
  0
CELKOVÉ POŘADÍ 1. společenské soutěže
Body Skóre Zápasy
1. Radek N. 4 7 2
Adéla 4 7 2
3. Tonda 4 5 2
4. Jirka 2 5 1
5. Nikol V. 2 4 2
6. Matyáš 2 3 1
7. Ivo 2 2 1
Adriana 2 2 1
9. Matěj Ž. 0 -5 1
10. Zuzka 0 -5 2
Dan 0 -5 2
12. Martin D. 0 -6 2
13. Sebastián 0 -7 2
Barča 0 -7 2
Matěj D. 0 0 0