B R I D Ž O V Á   P Ř Í P R A V K A  20/21
2. kolo 27.09.2020 Počet hráčů: 21
Třída Jméno Body Skóre Zápas Počet hrajících: 12
D Dan   0
kvinta Filip Ch. 0 -220 1
prima Filip R.   0
7.A Jan H.   0
7.A Jana S. 2 220 1
prima Jonáš D.   0
sekunda Kristýna   0
prima Luky V.   0
tercie Matěj D. 2 220 1
kvarta Nikol V.   0
D Petr   0
7.A Petr D. 0 -220 1
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  0
CELKOVÉ POŘADÍ 2. společenské soutěže
Body Skóre Zápasy
1. Matěj D. 4 900 2
2. Jan H. 2 680 1
3. Petr 2 10 1
Kristýna 2 10 1
5. Jana S. 2 -460 2
6. Luky V. 0 -10 1
Filip R. 0 -10 1
8. Filip Ch. 0 -220 1
9. Petr D. 0 -900 2
Nikol V. 0 0 0
Jonáš D. 0 0 0
Dan 0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0
0