HAvířovská BRidžová Akademie
&  Bridžový spolek Havířov

Historie bridžového klubu BK Havířov

V našem regionu se začala skupinka hráčů bridže scházet ke hraní této hry v restauraci U jelena v Karviné kolem roku 1969. Záhy se jim podařilo získat záštitu Kulturního domu Petra Bezruče, který jim ve své hlavní budově poskytl hrací místnost a nějaké skříňky. Pod jeho hlavičkou prakticky hrajeme dodnes.

Protože ve stejné budově zasedal i MěV KSČ, kterému se nelíbilo, že se v KDPB hrají karty, byli jsme přestěhováni (zaplať pánbůh, že ne zrušeni, i když tehdy chybělo jen velmi málo) do budovy Kulturního domu v Havířově 3, kterému se tehdy říkalo Kravín. Tam se hrálo prakticky až do doby, než došlo k jeho zbourání někdy kolem roku 1988. Hrály se v něm i tehdejší Velké ceny Havířova, kterých bylo asi 3 ročníky.

Po zbourání Kravína jsme se přestěhovali do Kulturního domu Leoše Janáčka, kde hrajeme dosud.

Mezi zakládajícími členy BK Havířov byli Josef Minaříček, Jan Špírek, Jarda Pospíchal, Josef Kauer, Hanuš Nogol, Karel Vybíral, Radovan Přeček, Luděk Král.

Celou dobu nás podporovalo a podporuje Městské kulturní středisko Havířov, a tak mu patří poděkování, protože bez něj by se asi bridž v Havířově nehrál.

Předsedou klubu byl nejprve Jarda Pospíchal a někdy od roku 1980 se jim stal Josef Herout, kterého ve funkci v roce 2015 vystřídal Jaroslav Hájek. V té době také došlo k transformaci na zapsaný spolek s novým názvem Bridžový spolek Havířov. V letech 2019-2020 byl předsedou Jiří Mráz. Od roku 2021 je předsedou Daniel Vachtarčík.

V roce 2000 se BK Havířov zaměřil na výuku mládeže a díky iniciativě bridžového nadšence a dlouholetého člena BK Havířov Jardy Hájka vznikla při gymnáziu Studentská HAvířovská BRidžová Akademie (HABRA).

HAVIROV

o nás

členové

kdy a kde

MKS

výsledky

databáze

Diagramy


Youtube

© Bridžový spolek Havířov, 2014-2024; IČO: 26585995; číslo účtu: 2300926146/2010